OŠ Veržej

www.os-verzej.si

Vrtec Veržej

www.vrtec-verzej.si

Vzgojni dom Veržej

www.vzgojni-zavod-verzej.si

Nagovor ravnateljice

Spoštovani učenke in učenci!

Še nekaj dni in spet se bodo odprla šolska vrata. Praktično do zadnjega tedna v avgustu smo bili nestrpni in v pričakovanju informacij ali bo pouk, glede na širjenje virusa COVID-19, sploh potekal v šolskih klopeh. In končno je padla odločitev – BO! V torek, 1. septembra 2020 se torej spet srečamo v naši šolski stavbi in vsi skupaj zakorakamo novemu šolskemu letu naproti. Pouk bo potekal po modelu B, kar pomeni podobno razmeram kot ko smo zaključevali preteklo šolsko leto. Še naprej se bomo držali navodil NIJZ, upoštevali varno razdaljo in pridno umivali roke ter uporabljali zaščitne maske, z željo, da ostanemo zdravi in se virus čimprej poslovi od nas.

V času vaših počitnic, je bilo v prostorih šole in zavoda zelo živahno, saj so ves čas potekala nujna dela in priprave na energetsko sanacijo šole, ki se pričenja v drugem tednu v septembru. Del šole bo popolnoma zaprt. Nekateri učenci boste tako imeli pouk v preostalih delih šole, drugi v zavodu. Vse potrebne informacije boste dobili 1.šolski dan pri svojih razrednikih.

V zavodu smo popolnoma prenovili polovico vzgojnih skupin, pomeni, da smo obnovili parket, prebelili in namestili novo pohištvo. Želim, da se tisti učenci, ki bivate v zavodu, počutite prijetno in prepričana sem, da boste skrbeli, da vaši spalni prostori ostanejo čim dalj časa tako lepi, kot so sedaj.

Pri peskovniku je postavljenih nekaj novih igral. Ta so namenjena najmlajšim otrokom, zato prosim, da starejši učenci to upoštevate in teh igral ne uporabljate.

 

Spoštovani starši!

Uspešne šole si brez podpore in sodelovanja z vami, ne moremo predstavljati. Vsak dan znova se zaposleni trudimo, da bi našim učencem ustvarili kar najboljše pogoje za učenje in delo.

Vesela sem, da letos na naši šoli nimamo v zunanjih oddelkih niti enega kombiniranega razreda. Glede na malo število učencev po posameznih razredih, imajo tako učenci in učitelji odlične pogoje za učenje in delo.

In končno smo dočakali tudi začetek težko pričakovane in prepotrebne energetske sanacije naše šole. Res, da sovpada začetek del s prihodom učencev v šolo, a sem prepričana, da bomo zmogli. Želimo si le vaše podpore in sodelovanja ter veliko razumevanja ob tej situaciji.

Upoštevanje ukrepov in energetska sanacija šolskih zgradb bo z organizacijskega vidika velik zalogaj. Dela naj bi trajala predvidoma tri mesece: menjava stavbnega pohištva, izolacija notranjih stropov, beljenje, obnova kotlovnice, garderob za predmetno stopnjo in vhoda v šolo in še kaj. Veliko dela v kratkem času! Upamo, da nam bo naklonjeno vreme, da bo lahko popolnoma zaključena tudi fasada. Dela smo razdelili po posameznih fazah. Zaenkrat bodo vsi učenci imeli pouk v stavbah šole in zavoda. Za varnost učencev bo maksimalno poskrbljeno.

Spremljajte objave na naši spletni strani, o vsem bodo sproti obveščeni tudi učenci.

S skupnimi močmi, pozitivno naravnanostjo in veliko mero medsebojnega razumevanja nestrpno pričakujemo in se veselimo nove podobe naše šole.

Šolsko leto 2020/21 naj bo uspešno in veselo ter eno izmed tistih, katerega se bomo z veseljem spominjali!

Ravnateljica: Marija Ferenc, prof.

 

Prvi šolski dan

Drage učenke, dragi učenci!

Počitnice se iztekajo in pred nami je novo šolsko leto. Verjamemo, da se ga tudi vi že zelo veselite, še posebej srečanja s svojimi sošolci in prijatelji. Novo šolsko leto prinaša tudi nove obveznosti in izzive. Prepričani smo, da jih bomo skupaj uspešno premagovali.

V torek, 1. septembra, bo naše uvodno srečanje potekalo nekoliko drugače, kot vsa leta doslej. Učenci se boste ob upoštevanju priporočil NIJZ- a zbrali v svoji matični učilnici, kjer vas bo pričakal razrednik ali razredničarka.

Učenci 2. in 3. razreda boste prišli v šolo ob 7.45. Učenci 2. razreda se boste zbrati v učilnici 2. razreda, učenci 3. razreda pa v učilnici 3. razreda.

Učenci 4. in 5. razreda boste pričeli s poukom ob 8.15. Učenci 4. razreda se boste zbrali v učilnici 4. razreda, učenci 5. razreda pa v učilnici 5. razreda.

Vsi ostali učenci, učenci od 6. do 9. razreda, boste s poukom pričeli ob 8.00. Učenci 6.a boste imeli matično učilnico v učilnici GEO, učenci 7.a v učilnici KEM/FIZ, učenci 8.a v učilnici ZGO, učenci 9.a pa v učilnici TJN.

Učenci b in c oddelkov boste dobili navodila kako bo potekal pouk in kje bodo vaše matične učilnice v ponedeljek popoldan pri svojih vzgojiteljih.

Prvo šolsko uro bo razredna ura, pri kateri se boste seznanili z vsemi potrebnimi informacijami za uspešen začetek šolskega leta. Nato bo sledil pouk po urniku in bo trajal do 11.30 (4. šolske ure).  Urnik bo objavljen na spletni strani šole.

Prvi šolski dan se boste lahko učenci od 1. do 5. razreda vključili že v podaljšano bivanje (do 15.40),  organizirana pa bo tudi šolska prehrana – malica in kosilo, od srede naprej bo organizirano tudi jutranje varstvo.

 

DRAGA PRVOŠOLKA, DRAGI PRVOŠOLEC!

VSE JE PRIPRAVLJENO ZA TVOJ PRIHOD V ŠOLO.
SKUPAJ S STARŠI SE NAM PRIDRUŽI V TOREK, 
1. SEPTEMBRA 2020, V UČILNICI 1. RAZREDA.

 

Spoštovani starši!

Veseli smo, da se bodo v torek, 1. septembra 2020, v šolske klopi vrnili vsi učenci. Šolske dejavnosti bodo potekale po tako imenovanem modelu B, kar pomeni, da bo za vse učence pouk potekal v šoli v skladu z veljavnim predmetnikom. Izvajal se bo torej obvezni in razširjeni program, vendar bodo še veljale določene usmeritve in priporočila NIJZ-a, ki jih bo potrebno upoštevati. Ker je povprečno dnevno število potrjenih primerov lokalnega prenosa v zadnjih sedmih (7) dneh v državi znašalo več kot 20, velja od ponedeljka, 31.8.2020 do nedelje, 6.9.2020 naslednje tedensko priporočilo:

OTROCI

ODRASLI

ŠOLSTVO: Osnovna šola.
Učenci v učilnicah ne uporabljajo mask.
V skupnih prostorih uporabo mask priporočajo.

Za vse nas pa bo prilagoditev in omejitev še več, saj se bo v začetku septembra pričela tudi težko pričakovana energetska sanacija šolske zgradbe in bomo izvajanje pouka morali prilagoditi tudi tem zahtevam. Načrtujemo, da bo pouk tudi med sanacijo potekal za vse učence v šolskih prostorih, o vseh drugih podrobnostih pa vas bodo razredniki seznanili na roditeljskem sestanku v mesecu septembru. Vabimo vas, da redno spremljate šolsko spletno stran, kjer bomo ažurno objavljali obvestila in priporočila pristojnega ministrstva oz. NIJZ ter ostale informacije.

Ker bo to za vse nas zahtevno obdobje, se vam že sedaj zahvaljujemo za veliko mero razumevanja in potrpežljivosti, vsem učenkam in učencem pa želimo, kljub vsem omejitvam in prilagoditvam, uspešno in zanimivo novo šolsko leto.

Vodstvo šole

Mala šola lončarstva

Rokodelstvo z lončarstvom na čelu je pomemben del kulturne dediščine Prlekije. V preteklosti je bilo tudi na področju Prlekije veliko lončarjev, ki so izkoriščali naravne danosti – ilovico, ter jo spreminjali v uporabne izdelke. Trenutno je na področju Prlekije le eden tradicionalni lončar, veseli pa dejstvo, da je med mladimi ta panoga vedno bolj priljubljena. To se kaže skozi tečaje in usposabljanja, ki jih izvaja Zavod Marianum Veržej – poleg tehničnih dnevov z rokodelci in rokodelskih šol v naravi, ki so primerni za osnovno- in srednješolce, se izvajajo tudi usposabljanja za NPK Lončar (zadnja tri leta v sodelovanju z ZRSZ, ko smo v usposabljanja vključili 33 brezposelnih oseb, iz Enote ZRSZ Murska Sobota, pod katere tudi spadata izpostavi Ljutomer in Gornja Radgona.

Zadnjih 10 let Zavod Marianum aktivno dela na področju izobraževanja za rokodelske poklice, še posebej na izobraževanju lončarjev, saj imamo v zavodu tudi zaposleno lončarko. Pomembni koraki k ohranjanju znanj in spretnosti so bili narejeni, vendar je doseženo potrebno vedno znova nadgrajevati in iskati nove rešitve, prilagojene trendom v družbi, ter na podlagi izkušenj razvijati nove programe izobraževanja. To je tudi osnovni cilj operacije Mala šola lončarstva.

Kot že omenjeno, se na področju prenosa lončarstva in drugih rokodelskih poklicev na terenu že dogaja, saj se tudi učitelji v šolah trudijo vključiti znanja (tradicionalnih) rokodelcev v svoje redne izobraževalne programe. Je pa potrebno storiti še več! Preko operacije, ki jo prijavljamo želimo skupaj narediti ravno ta korak »več«. V šolskem letu 2019/20 bomo v sklopu operacije razpisali interesno dejavnost Mala šola lončarstva na 4 prleških osnovnih šolah, ki so se vključile v projekt (OŠ Veržej, OŠ Gornja Radgona, OŠ Križevci pri Ljutomeru in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer. Interesna dejavnost bo potekala v obsegu 30 ur. Na vsaki šoli se predvideva izvedba 1 interesne dejavnosti. Izvedbo interesne dejavnosti bosta skupaj vodila mentor na šoli in lončar/pripravnik, ob strokovnem vodstvu lončarke zaposlene v Zavodu Marianum Veržej (njeno delo bo financiral vodilni partner iz lastnih sredstev). Pred samo izvedbo interesne dejavnosti na šoli bo vsaka šola po predlogu opremila delavnico in opravila nakup pripomočkov ter materiala za kvalitetno izvedbo programa izobraževanja. Prav tako bo izveden krajši uvodni tečaj za mentorje, ki se bodo vključeni v aktivnosti na posameznih šolah. Cilj je, da mentorji skozi izvajanje dobijo dodatna strokovna znanja, s katerimi bodo tudi po izteku operacije lahko samostojno nadaljevali z izvajanjem interesne dejavnosti na šoli. Po izvedenem pilotnem programu interesne dejavnosti bomo pripravili tudi predlog za izbirni predmet Lončarstvo in ga dali v presojo na Ministrstvo za šolstvo.

Operacija » Mala šola lončarstva« je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Zavod Marianum Veržej, partnerji v projektu so Osnovna šola Veržej, Osnovna šola Gornja Radgona, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer.

POGUM

ESS MIZŠ ZRSŠ POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (VEČ-TUKAJ)

Urnik

(velja od 10. 9. 2021 dalje)

Prihajajoči dogodki

  • počitnice 😀

Osnovna šola Veržej

Odjava malic

Kontakt

Tajništvo

02 587 16 54

Vodja šole 02 588 13 90
Socialna delavka
(zavod)
02 587 16 66
Psihologinja
(zavod)
030 357 227
Medicinski tehnik
(zavod)
02 620 32 04
Svetovalna delavka
(šola)
02 620 32 06
Računovodstvo 02 620 32 03
Računovodstvo
(obračun vrtca, malic)
02  620 32 02
Ekonom 02 620 32 05
Knjižnica 051 600 990
Kuhinja 031 399 592
Vrtec 051 600 980
Zavod dežurni 051 655 039

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen

Dostopnost