Osnovna šola Veržej

Puščenjakova 7
9241 Veržej

Odjava malic

031 300 685

Kontakt

T: (02) 587 16 54 (pisarne)
T: (02) 588 13 90 (šola)
info@os-verzej.si

OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ

Osnovna šola Veržej je specifična vzgojno-izobraževalna ustanova v Sloveniji. Pod enim nazivom delujejo tri organizacijsko samostojne enote: vrtec, vzgojni dom in šola.
Osnovno šolo obiskujejo učenci iz šolskega okoliša. Veseli nas, da je v našo šolo vključenih tudi kar nekaj učencev iz drugih šolskih okolišev. Ti učenci oblikujejo samostojne oddelke ali v zadnjih letih tudi kombinirane, saj število otrok v šolskem okolišu nekoliko upada.
Isto osnovno šolo obiskujejo tudi učenci, ki so nameščeni v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, ki deluje v okviru zavoda. Zavod je namenjen otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki prihajajo iz cele Slovenije in jih nameščamo skozi celo šolsko leto. Učenci iz doma obiskujejo interne oddelke, kjer je normativ 8 učencev. S prilagojenim izvajanjem dosegajo enakovreden izobrazbeni standard.
Učencem ponujamo številne in zelo raznovrstne interesne dejavnosti, bogato športno in kulturno udejstvovanje, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih kot sta Erasmus+ in Euromet.
Vsi zaposleni se trudimo, da bi se učenci v naši osnovni šoli dobro počutili in pridobili tista znanja, ki jih bodo potrebovali v življenju in jim bodo na široko odpirala vrata v prihodnost.
Želimo si bogatega sodelovanja ter odprtih in pristnih odnosov z vsemi, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja naših učencev. Dobro medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje bo pripomoglo k uspešnemu, srečnemu in zadovoljnemu učencu, kakršnega si vsi želimo.

Marija Ferenc, prof.

ravnateljica

Kako do nas?

Zaposleni

Podatki za šolsko leto 2020/21.

Maja Kuronja: profesorica razrednega pouka – razrednik 1.a
Klavdija Krajnc: profesorica razrednega pouka – razrednik 2.a
Manuela Jaušovec: profesorica razrednega pouka – razrednik 3.a
Simona Fartek: profesorica razrednega pouka – razrednik 1.b/2.b/5.b
Melita Bombek: profesorica razrednega pouka – razrednik 4.a
Lidija Lukačič: profesorica razrednega pouka – razrednik v 5.a
Andreja Žunič: profesorica razrednega pouka – razrednik v 4.b
Lidija Šarkanj: oddelek podaljšanega bivanja
Mateja Šumenjak: magister profesor inkluzivne pedagogike in vzgojiteljica predšolskih otrok – oddelek podaljšanega bivanja
Damjana Ferenc: profesorica razrednega pouka – vodja šole
Vesna Novak: – profesorica biologije in gospodinjstva, razrednik 8.b, oddelek podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
Jasna Jurišič Poljanec: profesorica geografije in nemščine – razrednik 6.a
Vladimir Bratkovič: učitelj matematike in fizike – razrednik 6.b
Cvetka Ivančič: učiteljica kemije in biologije – razrednik 7.a
Zalika Horvat: učiteljica slovenščine in srbohrvaščine – razrednik 7.b
Anton Šterman: profesor športne vzgoje – razrednik v 8.a
Anastazij Rudolf: profesor angleščine in tehnike ter tehnologije – razrednik 8.c
Branka Kapun Pučko: profesorica nemščine – razrednik 9.a
Klavdija Petovar: profesorica matematike in biologije – razrednik 9.b
Vanda Novak: učiteljica slovenščine in nemščine
Mitja Govedič: profesor fizike in tehnike ter tehnologije
Zoran Repija: učitelj glasbene umetnosti
Angela Gaberc:  profesorica likovne umetnosti
Matej Kraner: profesor zgodovine
Vanja Mladenović: dopolnjevanje obveze – zgodovina in DKE
Bojan Ošlaj: inžinir računalništva – izbirni predmeti UBE, MME, ROM
Marjana Rojnik: knjižničarka
Sonja Hanžekovič: svetovalna služba
Sašo Hladen: ROID – računalničar organizator informacijskih dejavnosti

i

Dokumenti šole

skrit
Predstavitev Osnovne šole Veržej
Načrt prezračevanja
Letni delovni načrt 2021/22
Letni delovni načrt ravnateljice 2021/22
Poročilo o realizaciji LDN OŠ Veržej 2020-21
Poročilo o realizaciji LDN Ravnateljica 2020-21
Informator 2021/22
Pravila šolske prehrane
Pravila šolskega reda
Pravila šolskega reda - priloga A - opis postopkov
Kršitve šolskega reda - zunanji učenci
Kršitve šolskega reda - domski učenci
Vzgojni načrt
Katalog informacij javnega značaja
Status športnika, obrazec za pridobitev nadomestne listine
Pravila strokovnega centra
Dostopnost