OŠ Veržej

www.os-verzej.si

Vrtec Veržej

www.vrtec-verzej.si

Vzgojni dom Veržej

www.vzgojni-zavod-verzej.si

Noč branja 2021

Letošnje šolsko leto je posebno. Zaradi tega smo naš projekt izpeljali drugače kot prejšnja leta. Z učenci sedmega razreda smo se dobili v šoli v četrtek, 27.5.2021, ob 15. uri. V učilnici slovenščine smo sedli vsak v svojo klop, saj so tako narekovali ukrepi NIJZ. Knjižničarka je razložila načrt popoldneva, ki smo ga preživeli v šoli. Učiteljica Zalika nam je predstavila knjigo Kako dolg je čas, ki jo je napisal slovenski avtor Mate Dolenc. V predvajanem intervjuju je gospod Dolenc povedal veliko zanimivosti o svojem delu in življenju. Za uvod nam je gospa Zalika prebrala črtico Resnica o Odiseju. Nadaljevali smo z branjem črtic po izboru knjižničarke. Po vsaki prebrani črtici smo se o vsebini pogovarjali in delili mnenja. Po branju smo se dobili v jedilnici na sadni malici.

Potem pa se je začelo ”pravo” delo. Knjižničarka je učence razdelila v dve skupini, saj so bili prisotni učenci iz enega razreda, ”mehurčka”.  Vsaka skupina je dobila velik list papirja, flomastre in nekaj slikovnega materiala. Namen je bil, da učenci skušajo na plakatu prikazati vsebino izbranih črtic, svoje mnenje o le-teh in mogoče še kakšno delo istega avtorja.

Med ustvarjanjem plakata so se mnenja med učenci kar kresala, ideje so se utrinjale. Nastala sta plakata, ki krasita steno v knjižnici.

Učenci so brali črtice doživeto, z občutkom. V debati po prebranem besedilu so se vživeli v različne vloge: najprej so črtico komentirali kot bralec. Ob vzpodbudi mentoric so se postavili v vlogo pripovedovalca in skušali razložiti svoj pogled na vzrok nastanka črtice. Najtežje je bilo delo ocenjevalca, saj so težko bili realni. Je pa bila zanimiva njihova otroška naivnost ob prepričanju, da tako črtico lahko napiše vsak, a se je oni ne bi lotili, ker je pisanje težko delo.

Aktivnost sodelovanje učencev je bila zanimivo porazdeljena. Ob branju so bili dokaj mirni, brez kakšnih posebnih idej. V debati so se že odražali njihovi pogledi na prebrano, ob ustvarjanju plakata pa so popolnoma prevzeli pobudo in pokazali svojo ustvarjalnost. Prav prijetno jih je bilo opazovati, kako se lahko samoiniciativno dogovorijo in ne rabijo posredovanja odraslih. Ob pogledu na ustvarjeni plakat so kar žareli. Bili so zadovoljni s svojim delo in  ponosni na ustvarjeni plakat. Vsak učenec je prispeval svoj delež h končnemu izdelku.

Vsak sedmošolec je knjigo Kako dolg je čas dobil v trajno last.

Ob koncu srečanja smo obiskali še Duo center, kjer nam je gospod Ivan predstavil strokovno knjižnico z veliko literature o različnih obrteh. Učencem je bila predstavitev zanimiva, saj take knjižnice še niso videli.

Okrog 20. ure smo se razšli v nevihti in ”mokro” končali 6. Noč branja na Osnovni šoli Veržej.

Ker pa je naša Noč branja del projekta Rastem s knjigo, smo v torek, 22.6.2021, obiskali Splošno knjižnico v Ljutomeru in prisluhnili knjižničarki Branki, ki nam je predstavila knjigo, avtorja in knjižnico. Sprehod po stari zgradbi, kjer poleg knjižnice domuje tudi muzej, je bil zanimiv in poučen, gospa Branka pa zna o vsakem razstavnem eksponatu povedati kaj zanimivega.

Nina Rojnik

Obvestilo!

Spoštovani!
Obveščamo vas, da se s ponedeljkom, 12. 4. 2021, spet odpirajo vrata  vrtca  in  šole za vse otroke in učence. Še vedno ostajajo v veljavi vsa pravila in omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa. Veselimo se srečanja v vrtčevskih prostorih in nadaljevanja pouka v šolskih klopeh!
Ravnateljica:

Marija Ferenc, prof.

Obvestilo

Spoštovani starši!

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, ki bo veljal od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

Od četrtka, 1. 4. 2021, do petka, 9. 4. 2021,  bo v skladu z odlokom pouk za učence od 1. do 9. razreda potekal na daljavo.

Za učence od 1. do 3. razreda, katerih starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah, bo šola organizirala nujno varstvo. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca prenesi na računalnik. Prosimo vas, da nam zaradi načrtovanja organizacije dela čim prej sporočite, če boste za otroka potrebovali nujno varstvo, in predložite ustrezno potrdilo o zaposlitvi (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec).

V zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo pouk še naprej  potekal v prostorih šole ob spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Uporaba zaščitnih mask pri pouku

Spoštovani starši/rejniki!

Izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, bo od 15. 3. 2021, potekalo enako v tem tednu.

Še vedno je obvezna uporaba zaščitnih mask za učence/učenke od 6. razreda osnovne šole oz. dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih.

Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učence/učenke od 1. razreda do vključno 5.razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnem oddelku.

Novost, ki jo prinaša sprememba Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je, da zaščitnih mask učencem/učenkam, ki so starejši od 12 let, ni treba več več nositi pri pouku športa.

O izjemah glede nošenja mask, presoja osebni zdravnik otroka, zato se obrnite nanj.

Odlok je zavezujoč predpis, izdan na podlagi  Zakona o nalezljivih boleznih in kršitev odloka lahko pomeni prekršek.

V šolah smo dolžni izvajati dane ukrepe, zato se v primeru dvomov obrnite na Ministrstvo za izobraževanje.

Hvala za razumevanje!

Vodstvo šole

POGUM

ESS MIZŠ ZRSŠ POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (VEČ-TUKAJ)

Urnik

(velja od 10. 9. 2021 dalje)

Prihajajoči dogodki

  • počitnice 😀

Osnovna šola Veržej

Odjava malic

Kontakt

Tajništvo

02 587 16 54

Vodja šole 02 588 13 90
Socialna delavka
(zavod)
02 587 16 66
Psihologinja
(zavod)
030 357 227
Medicinski tehnik
(zavod)
02 620 32 04
Svetovalna delavka
(šola)
02 620 32 06
Računovodstvo 02 620 32 03
Računovodstvo
(obračun vrtca, malic)
02  620 32 02
Ekonom 02 620 32 05
Knjižnica 051 600 990
Kuhinja 031 399 592
Vrtec 051 600 980
Zavod dežurni 051 655 039

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen

Dostopnost